وقتِ آدمهای معمولی در زمینه تجارت به این سه شکل میگذرد :

پنج درصد برنامه ریزی و تفکر و رویا پردازی نسبت به آنچه که میخواهند شروع و به انجام برسانند .

پنج درصد تلاش در جهت آنچه برنامه ریزی کرده اند .

نود درصد به بطالت .

هر چه اون نود درصد را کمتر کنی ، از آدم معمولی خارج شده و به انسان موفق تر نزدیک میشوی.

/ 0 نظر / 12 بازدید